کرمان، خیابان ابوذر جنوبی، کوچه 30

33217022 – 33217035(034)

      

واحد اداری و مالی

Ms Ghasemi
شهرزاد قاسمی مدیر مالی و اداری
Ms Gholizadeh
سمیه قلی زاده کارشناس حسابداری
Ms Rezaei
مریم رضایی کارشناس حسابداری
Mr Shahriyari
امیرزمان شهریاری کارشناس تأسیسات و ساختمان 
Mr-Saljoghean
کیان سلجوقیان کارپرداز
Mr-Khandani
اسدالله خاندانی کارپرداز

دیدگاه ارزشمند خود را ثبت نمائید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

لینک کوتاه:
لینک کوتاه: https://kurpc.ir/?p=904