کرمان، خیابان ابوذر جنوبی، کوچه 30

33217022 – 33217035(034)

      

خدمات الکترونیک

خدمات آزمایشگاهی
خدمات فنی مشاوره ای
عملیات اجرایی
کارگاه های مهارت آموزی
دوره های آموزشی
درخواست ها

دیدگاه ارزشمند خود را ثبت نمائید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

لینک کوتاه:
لینک کوتاه: https://kurpc.ir/?p=2233